Laborator de TIC

CAP. 3 Microsoft Word

A. Fise de lucru

Fisa de lucru - Ms Word Clasa a IX-a

Obiective

 • Salvare document;
 • Formatare pagină document;
 • Formatare la nivel de caracter;
 • Formatare la nivel de paragraf;
 • Borduri de pagină

1. Creaţi un nou document Word şi salvaţi-l cu numele vostru in directorul clasei.

2. Formataţi pagina astfel: format A5, margini de 1.5 cm peste tot, orientare- landscape.

3. Scrieţi ca titlu de nivel2, culoare albastră şi aliniat la centru textul următor:
FERESTRA ÎN SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS

4.Sub titlu veţi scrie următoarele 2 paragrafe, cu font Bradley Hand ITC de 14 pcte, bold, aliniat la justify:

 • Fereastra este un dreptunghi afişat pe ecran care dispune de elemente caracteristice pentru executarea unor operaţii şi pentru manipularea ei.
 • Fiecare aplicaţie rulează într-o ferestră proprie. Elementele unei ferestre:

5. Subliniaţi ultimele 3 cuvinte introduse. Coloraţi-le în ROSU.

6. Spaţiaţi rândurile paragrafelor la 1.5.

7. După ultimul paragraf lăsaţi 12 pcte.

8. Al doilea paragraf va fi indentat faţă de marginea din stânga la 2 cm.

Fisa de lucru – liste

1.Realizati un document Word cu numele liste.docx .

2. Realizati urmatoarele formatari: pagina A4, margini (sus, jos, stg, dr) = 1.2” si un antet cu numele elevului si clasa aliniat la dreapta

3 Editati urmatorul text folosind marcatori:

 • Figuri în plan
  • Unidimensionale
   • linia dreaptă
   • raza
   • segmentul de dreaptă
  • Bidimensionale
   • poligonul
   • triunghiul
   • patrulaterul:
    • patratul
    • trapezul
    • paralelogramul
    • rombul
   • pentagonul
 • Materii
  • 1. Limbă și comunicare
   • 1.1. Limba și literatura română
   • 1.2. Limba engleză
   • 1.3. Limba franceză
   • 1.4. Limba germană
   • 1.5. Latină
  • 2. Matematică și științe
   • 2.1. Matematică
   • 2.2. Fizică
   • 2.3. Chimie
   • 2.4. Biologie
  • 3. Om și societate
   • 3.1. Istorie
   • 3.2. Geografie
   • 3.3. Discipline socio-umane
   • 3.4. Religie
  • 4. Arte
   • 4.1. Educație muzicală
   • 4.2. Educație plastică
  • 5. Educație fizică și sport
   • 5.1. Educație fizică și sport
  • 6. Tehnologii
   • 6.1. Informatică
   • 6.2. Tehnologia informației și a comunicațiilor
@2022