Laborator de TIC

CAP. 5 Limbajul HTML

A. Structura unei pagini

HTML – Limbaj de Marcare a Hipertextului (HyperTextMarkup Language)

Un document HTML este un fişier text obişnuit căruia i se asociază o serie de elemente speciale HTML. Aceste elemente sunt referite prinmai multe cuvinte cheie, numite etichete.

Pentru crearea unui document HTML, ce va primi un nume urmat de extensia html sau htm, se utilizează, în general, un editor de texte obişnuit (Notepad). Apoi, pentru a vizualiza documentul, vom folosi un brower (Internet Explorer).

Forma generală a unui document HTML :

În antet putem preciza un titlu, care va apărea pe bara de titlu a ferestrei utilizate de browser. Ex:

<head>
<title>Prima definiţie </title>
</head>

Parametri ai marcajului <body>:

  • bgcolor=nume_culoare
  • text=nume_culoare
  • background=nume_imagine

Pentru trecerea la rândul următor vom utiliza marcajul <br>.

B. Utilizarea paragrafelor

Pentru marcarea unui paragraf se utilizează marcajul p. Ex: <p> Paragraful 1 </p>

Aliniarea paragrafelor se realizează cu parametrul align care poate lua valorile : left, right, center. Pentru a centra textul se poate utiliza şi marcajul <center> astfel :
<center> TEXT </center>.

C. Alegerea tipului fontului

Formatarea textului se realizează cu marcajul <font> împreună cu opţiunea face (numele fontului ce dorim sa-l folosim).

Ex: <font face=”Times New Roman”>

Parametrul size poate lua valori de la 1 la 7. Implicit se foloseşte valoarea 3.

Pentru a specifica o porţiune de text pe care browserul trebuie să o afişeze utilizând fonturi de dimensiuni mai reduse se foloseşte <small>, iar pentru dimensiuni mai mari se foloseşte <big>.

Ex: Literele sunt la început <small> mai mici </small> şi apoi <big> mai înalte </big>.

Stilul caracterelor :

  • <b> … </b> <- bold
  • <i> … </i> <- italic
  • <u> … </u> <- underline

Un alt mod de a pune în evidenţă o porţiune din text (în special subtitlurile) se folosesc marcajele <Hn> cu n de la 1 (cel mai înalt nivel) la 6.

Într-o secvenţă HTML culorile pot fi referite :

  • prin nume
  • prin sistemul RGB (red – green – blue)

Culoarea unei porţiuni de text se marchează cu opţiunea color specifică marcajului <Font>.

@2018