Laborator de TIC

CAP. 5 Limbajul HTML

D. Linii de delimitare şi comentarii

Linii de delimitare

Pentru trasarea unei linii orizontale folosim marcajul <HR>. Se pot utiliza pentru acest marcaj următorii parametri :

  • SIZE = opţiune (grosimea liniei);
  • WIDTH = opţiune (cât la sută din grosimea paginii va ocupa rigla);
  • COLOR = opţiune (culoarea riglei);
  • NOSHADE (fără opţiune) = se dezactivează afişarea umbrei;

Ex: <HR size = 30 color = red> sau <HR width = 50% color = red NOSHADE>

Comentarii - Sunt texte cuprinse între < !- - şi - ->

E. Liste

In html există posibilitatea ca anumite enunţuri să fie numerotate sau marcate într-un anumit fel. O astfel de organizare poartă numele de listă. HTML permite declararea a trei tipuri de liste:

  • Liste ordonate (cu elementele numerotate automat)
  • Liste neordonate (marcate)
  • Liste de definiţii

O listă ordonată se descrie cu controlul <ol> … </ol> , iar fiecare element din listă va fi precedat de controlul <li>. Tag-ul obligatoriu este cel de început <li>, iar cel de sfârşit este facultativ: </ li >. Exemplu:

<ol>
    <li> Exemplul 1
    <li> Exemplul 2
</ol>

Marcajul <ol> poate avea parametrii :

  • type (modul de numerotare) cu valoarea 1, I sau i, A sau a - ex: < ol type = a>
  • start=n, unde n reprezintă valoarea de start în numerotarea elementelor listei - ex: < ol type = I start 3>

Dacă dorim să schimbăm valoarea din listă se include în marcajul <li> oarametrul VALUE=număr ce reprezintă etichetarea - ex: <li value = 10>

O listă marcată este cuprinsă între controalele <ul> şi </ul>, fiecare element fiind anunţat de un control <li>. Exemplu:

<ul>
    <li> Text 1
    <li> Text 2
</ul>

Marcajul <ul> poate fi urmat de parametrul type cu una din valorile: circle, square, disc (prestabilit).

O listă de definiţii presupune un termen de definit şi o descriere a definiţiei. Lista de definiţii este cuprinsă între controalele <dl> şi </ul>, un termen de definit va fi precedat de <dt>, iar descrierea definiţiei de controlul <dd>.

@2018